Mới cập nhật

Ấn Tượng Sai Lệch

5
Chương 14 29 Tháng Ba, 2022
Chương 13 29 Tháng Ba, 2022

Mưu Sát

0
Chương 47 29 Tháng Ba, 2022
Chương 46 29 Tháng Ba, 2022

Thâu Hương

5
Chương 115 27 Tháng Hai, 2022
Chương 114 27 Tháng Hai, 2022

All You Need Is Kill

5
Chương 4-6 27 Tháng Hai, 2022
Chương 4-5 27 Tháng Hai, 2022

Chi Nhất Vô Nhị

5
Chương 33 27 Tháng Hai, 2022
Chương 32 27 Tháng Hai, 2022

Quyền Thần Dưỡng Thành

5
Chương 73 27 Tháng Hai, 2022
Chương 72 27 Tháng Hai, 2022

Ấn Ký Quỷ Hậu

5
Chương 40 27 Tháng Hai, 2022
Chương 39 27 Tháng Hai, 2022

Hết Thuốc Chữa

5
Chương 6-2 27 Tháng Hai, 2022
Chương 6-1 27 Tháng Hai, 2022

Tổng Giám Đốc Ngang Hơn Cua

5
Chương 12 27 Tháng Hai, 2022
Chương 11 27 Tháng Hai, 2022

Ngứa

5
Chương 15 27 Tháng Hai, 2022
Chương 14 27 Tháng Hai, 2022

Ôsin Nhà Bộ Trưởng

0
Chương 21 27 Tháng Hai, 2022
Chương 20 27 Tháng Hai, 2022