Cung Đấu

Hoàng Đế Nan Vi

5
Chương 233 9 Tháng Chín, 2023
Chương 232 9 Tháng Chín, 2023

Xí Đồ Tiện Nhân

0
Chương 58 20 Tháng Hai, 2023
Chương 57 20 Tháng Hai, 2023

Tâm Thuỷ Dao

5
Chương 80 19 Tháng Hai, 2023
Chương 79 19 Tháng Hai, 2023

Độc Sủng Phế Hậu

5
Chương 78 15 Tháng Hai, 2023
Chương 77 15 Tháng Hai, 2023

Cung Khuyết

5
Chương 147 5 Tháng Tám, 2022
Chương 146 5 Tháng Tám, 2022

Diện Thủ

5
Chương 109 5 Tháng Tám, 2022
Chương 108 5 Tháng Tám, 2022

Quyền Thần Dưỡng Thành

5
Chương 73 27 Tháng Hai, 2022
Chương 72 27 Tháng Hai, 2022

Thâm Cung

5
Chương 2 25 Tháng Hai, 2022
Chương 1 25 Tháng Hai, 2022